توری پلاستیکی شش ضلعی ما مشرول:


HM 20

عرض رول: ۱ – ۱.۲ – ۱.۵ – ۲.۵  متر

ابعاد چشمه: ۲۰*۲۰ میلیمتر

وزن: ۲۰۰ گرم به بالا

Net dimention: ۲۰*۲۰ mm

Roll Width: ۱-۱.۲-۱.۵-۲.۵ m

Weight: More than ۲۰۰ g/m2

 

MMR 25

HM 25

عرض رول: ۱ – ۱.۲ – ۱.۵ – ۲.۵  متر

ابعاد چشمه: ۲۵*۲۵ میلیمتر

وزن: ۲۰۰ گرم به بالا

Net dimention: ۲۵*۲۵ mm

Roll Width: ۱-۱.۲-۱.۵-۲.۵ m

Weight: More than 200 g/m2

 

MMR 25

 

موارد استفاده توری پلاستیکی شش ضلعی شرکت مامشرول:

حصارکشی مزارع، باغات،دامداری و زمین های ورزشی

جایگزین مناسب گونی و پارچه های نایلونی در پروژه های عمرانی

محافظ عایق سقف سوله ها

تسلیح بتن های کف

استفاده در صنایع غذایی جهت خشک کردن مواد خوراکی